Чисти помещения и зони

броячи на частици за чисти помещенияПредлагаме самостоятелни ръчни, преносими и дистанционни броячи на частици за класифициране на чисти помещения и валидиране на ламинарни боксове. Доставяме трансмитери, сензори и комбинирани устройства, както и цялостни системи за мониторинг, които са задължителни при производството на микроелектронни и фармацевтични продукти, съгласно изискванията на ISO 14644-1, -2 и EU GMP.

Обект на измерванията са параметрите на въздуха в чистите стаи, като концентрация на частици, относителна влажност, температура, диференциално налягане между помещения, скорост на потока, микробиологично замърсяване и др. Предлагаме проектиране, доставка, пуск, квалифициране и поддръжка на системите за мониторинг.

Представители сме на доказани производители на измервателно оборудване за чисти стаи и мониторинг, като TSIEMTEK и др..

 

Малка извадка от предлаганите от нас продукти:

 

  Портативен лазерен брояч на частици TSI Aerotrak 9310 с дебит 1 кубичен фут/мин. 

  6 канала по размер: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 um (или други). Съответства на ISO 21501-4.

  Памет: 10000 измервания; Безплатен софтуер за сваляне и обработка на данните.

  Приложение: За класифициране на класа на чистота в чисти помещения и ламинарни боксове.

  Издаване на протоколи по БДС EN ISO 14644-1; EU GMP – Annex 1 и др.

Цена: 16000 лв. без ДДС                                                                                                TSI AeroTrak 9310 Datasheet


  Ръчен лазерен брояч на частици TSI Aerotrak 9303 с дебит 0.1 кубичен фут/мин.

  3 канала по размер: 0.3um, 0.5um, 5.0um. Съответства на ISO 21501-4

  Памет: 10000 измервания; Безплатен софтуер за сваляне и обработка на данните.

  Комуникация по USB.

  Приложение – за оценка на класа на чистота в чисти помещения и зони.

  Цена: 4000 лв. без ДДС                                                                                        TSI AeroTrak 9303 datasheet


  Дистанционен лазерен брояч на частици, TSI 7510 с дебит 1.0 кубичен фут/мин.

  2 канала по размер: 0.5um и 5.0um (или други – до 4 канала); Съответства на ISO 21501-4

  Памет: 3000 измервания;  Комуникация по  Ethernet.

  Приложение – за вграждане в система за мониторинг на чистотата в чисти помещения и зони.

  Цена: 4500 лв. без ДДС                                                                                      TSI AeroTrak 7510 datasheet


BioTrack microbiological counterKомбиниран брояч на живи и неживи частици, TSI 9510-BD с дебит 1.0 кубичен фут/мин.

За неживи частици: 6 канала: 0.5um, 0.7um, 1.0um, 3.0um, 5.0um и 10.0um; Съответства на ISO 21501-4.

За детектиране на живи частици: 2 флуоресцентни и един оразмеряващ канал.

Интегрирана система за вземане на проба върху 37mm филтър.

Памет: 10 000 измервания;  Комуникация по  Ethernet.

Приложение – За директно (онлайн) измерване на микробиологичното замърсяване на въздуха. За класифициране на класа на чистота в чисти помещения и ламинарни боксове. Издаване на протоколи по БДС EN ISO 14644-1; EU GMP – Annex 1 и др. 

                                                                         TSI BioTrak 9510 datasheet