Работна среда и безопасност

Предлагаме измервателни системи за персонална и колективна защита от токсични и взривоопасни газове в промишлеността, като газдетектори и детектори за течове за повечето опасни газове: серен диоксид, амоняк, азотни оксиди, въглероден моноксид, хлор, сероводород, въглеводороди, озон, кислород и др..

Доставяме системи за мониторинг на параметрите на работната и жилищната среда, включващи трансмитери, контролери и датчици за токсични газове, температура, относителна влажност, налягане, фини прахови частици (ФПЧ), включително за приложения в сградно управление.

Предлагаме цялостни системите и продуктите на SA Technology Instruments, Scott, TSI, DataNab и др.

Малка извадка от предлаганите от нас продукти:


Едноканален газдетектор за взривоопасни и запалими газове, модел SA-M202

Обхват: 0 – 100% от долната граница на взривяемост (ДГВ, LEL)

Приложение: за персонална защита

Цена: 350 лв, без ДДС                                                                                      SА-М202 datasheet


Gasdetector SA-M201

Едноканален газдетектор за кислород, модел SA-M201 (за други газове – свържете се с нас)

Обхват: 0-25% О2

Приложение: за персонална защита

Цена: 460 лв, без ДДС                                                                                      SA-M201 datasheet


4-Канален газдетектор

4-канален газдетектор, модел Multigas

Измервани газове: кислород, взривоопасни газове, сероводород, въглероден моноксид (или други – свържете се с нас)

Обхвати: 0-25% О2;     0-1000 ppm CO;     0-100 ppm H2S;     0-100% ДГВ (LEL)

Приложение: за персонална защита; 

Цена: 980 лв, без ДДС                                                                                      SA Multigas datasheet


Газдетектор за биогаз и сметищен газ

3-канален газанализатор за биогаз, модел Multigas Biogas

Измервани газове: метан (IR клетка), въглероден диоксид (IR клетка), сероводород (или други – свържете се с нас)

Обхвати: 0-100% CH4;     0-100% CO2;     0-1000 ppm H2S;   

Приложение: за измерване на концентрация на биогаз

Цена: 2980 лв, без ДДС


Монитор на прах в работна среда, модел DUMO на фирма Sintrol, Финландия. 

Мониторът за прах (наричан в някои сфери на промишлеността още „анализатор за прах“, „прахов монитор“,    „сензор за прах“ или „датчик за прах“) осигурява измерване на концентрацията на запрашеността на въздуха в широк диапазон от концентрации (0,1 mg/m3 … 10 g/m3). Методът на измерване е индуктивен електродинамичен – разновидност на трибо метода.

Той може да подава информация за измерванията чрез аналогов изход (4-20mA), по RS485 или по радио-връзка. Мониторът на прах осигурява и два програмируеми алармени изхода за активиране на външни устройства, при превишаване на определени прагови концентрации от общ прах.

Мониторът има и ЕХ версии, сертифицирани за използване във взривоопасни зони, приложими например за предотвратяване на взрив в мелници, съгласно предписанията на противопожарните служби.

Основните сфери на приложение на монитора/анализатора за прах са в промишлеността:

– Мини и рудо-обогатителни преприятия, ТЕЦ на въглища.

– Хранително вкусова промишленост: мелници за брашно, производства на захар и нишесте

– При производство на текстилни изделия, хартия, целулоза и др.

– Във взривоопасни – EX зони (например в мелници за брашно и въглища): за алармиране при преди достигане на взривоопасни концентрации на прах (Zone 21 и Zone 22).

За повече информация, моля вижте техническата спецификация на монитора: Sintrol Dumo Brochure


Битов газдетектор за метан/природен газ и COДвуканален газдетектор за взривоопасни газове и въглероден оксид, модел SA-M303

Обхвати: 0 – 100% от долната граница на взривяемост (ДГВ, LEL); 0-1000 ppm CO

Гласови съобщения при аларма

Безжична WiFi комуникация за предаване на алармата на смартфон – опция

Цифров дисплей за концентрациите

Работа с мрежово напрежение и на акумулаторни батерии (до 4 часа)

Приложение: за защита в жилищни и котелни помещения и помещения с камини. Каналът за взривоопасни газове регистрира теч на природен газ и пропан/бутан, а каналът за СО – емисия на недоизгорели газове от котела или камината.

Цена: 180 лв, без ДДС                                                                                    


Битов газдетектор за метан/природен газБитов газдетектор за метан/природен газ.

Ако ползвате вкъщи газови прибори. Защитете своето семейство при непредвидени обстоятелства, които могат да възникнат следствие тяхната неправилна работа или дефекти.
Предлагаме високочувствителен газдетектор за взривоопасни газове, природен газ, пропан//бутан

– Обхват: 0 – 100% от долната граница на взривяемост (ДГВ, LEL)

– Гласови съобщения при аларма

– Цифров дисплей за концентрациите

– Захранване с мрежово напрежение 230 В

Приложение: за защита в жилищни котелни помещения, кухни и др. Регистрира теч на природен газ и пропан/бутан. 


Битов газдетектор COБитов газдетектор за въглероден моноксид (CO).

Цифров LCD ДИСПЛЕЙ за концентрацията.

Алармиране (микро-сирена):
– ако в течение на 60 ~ 90 минути концентрацията на СО е над 50ppm;
– ако в течение на 10 ~ 40 минути концентрацията на СО е над 100ppm;
– ако в течение на 3 минути концентрацията на СО е над 300ppm.

– В режим на готовност: зеления светодиод мига по веднъж на всеки 30 секунди.
– В режим на тревога: червения светодиод мига бързо, 4 пъти на всеки 5 секунди, със звуково известяване.

Работи с 3 батерии АА (до 4 месеца) – не са включени в комплекта.

Приложение: За защита в жилищни котелни помещения и помещения с камини. СО – емисия на недоизгорели газове от котел или камина. Даже най-безопасната печка, котел или камина, могат да бъдат източник на отровния въглероден монооксид, заради неправилен монтаж или поради неподходящ режим на горене. Въглеродния монооксид е невидим и почти няма мирис.


Битов газдетектор за метан/природен газБитов газдетектор за метан/природен газ.

Ако ползвате вкъщи газови прибори. Защитете своето семейство при непредвидени обстоятелства, които могат да възникнат следствие тяхната неправилна работа или дефекти.
Предлагаме високочувствителен газдетектор за взривоопасни газове, природен газ, пропан//бутан

– Обхват: 0 – 100% от долната граница на взривяемост (ДГВ, LEL)

– Гласови съобщения при аларма

– Цифров дисплей за концентрациите

– Захранване с мрежово напрежение 230 В

Приложение: за защита в жилищни котелни помещения, кухни и др. Регистрира теч на природен газ и пропан/бутан. 


Ръчен газдетектор за амоняк (NH3).

– Обхват: 0 – 100ppm амоняк (NH3)

– 2,4 инчов LCD дисплей за концентрацията

– Измерване на амоняк и температура

– Захранване с Li-ion акумулатор

– Зареждане на акумулатора: чрез USB порт

Приложение: за измерване на концентрацията на амоняк (NH3) в птицеферми, свинеферми, кравеферми и други животновъдни обекти; за защита на работната среда в предприятия; за регистриране на теч на амоняк в хладилни инсталации и др.