Услуги

Квалифициране, валидиране и измервания на чисти помещения и зони:

Извършваме отделни измервания с броячи на частици, както и цялостна оценка (квалифициране) на чисти помещения, съгласно ISO 14644-1,-2,-3 и EU GMP – Annex 1, включваща един или повече от следните тестове:

  1. Класифициране на помещенията по съдържание на частици във въздуха, съгласно БДС EN ISO 14644-1, 14644-2, 14644-3, Анeкс В, т.В.1 и/или EU GMP, Annex 1.
  2. Тестове за скоростта и обема на въздушните потоци, съгласно БДС EN ISO 14644-3, Анeкс В, т.В.4
  3. Тест за разлика в налягането между помещенията, съгласно БДС EN ISO 14644-3, Анeкс В, т.В.5
  4. Тест за интегрална цялост и течове на инсталирани HEPA филтри, съгласно БДС EN ISO 14644-3, Анeкс В, т.В.6
  5. Визуализиране на въздушните потоци, съгласно БДС EN ISO 14644-3, Анeкс В, т.В.7
  6. Тест за температура и относителна влажност на въздуха, съгласно БДС EN ISO 14644-3, Анeкс В, т.В.8 и В.9
  7. Тест за възстановяване на чистотата на помещенията (100:1), съгласно БДС EN ISO 14644-3, Анeкс В, т.В.12
  8. Тест за въздушна бариера на помещенията (Containment test), по БДС EN ISO 14644-3, Анeкс В, т.В.13
  9. Консултации по постигане и поддържане на класовете на чистота и критичните параметри на чисти стаи и зони.

 

– Предлагаме консултации и съдействие при изготвяне и реализиране на проекти и приложения в системите за вентилация и фитриране на въздуха в чисти помещения.

– Притежаваме квалификация, натрупани добри работни практики и съвременно оборудване за валидиране (квалифициране) на чисти стаи, зони с ламинарен поток, микробиологични лаборатории и инженерни съоръжения.

– Фирмата ни е в процедура на акредитиране по БДС EN ISO/IEST 17025 за измерване.

– За всеки конкретен случай подхождаме индивидуално, в съответствие с потребностите и изискванията на Вашите проекти.

–  За повече информация, моля свържете се с нас !